Помагаме граѓаните на полесен начин да ги остваруваат нивните слободи и права, јавната администрација да стане вистински сервис и да се унапреди односот помеѓу органите на власта и граѓаните.

и на нашите принципи:

Јавно, чесно и стручно ги следиме и надгледуваме постапувањата на органите на власта.
Еднакви во односот со сите.
Професионални во работата, отворени за сугестии и спремни за постојано надградување.

Новости и настани

 • 03.09.2021

  СООПШТЕНИЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ПОЧЕТОКОТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  повеќе
 • 19.08.2021

  НАРОДНИОТ ПРВОБРАНИТЕЛ ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДОСТАВИ ПРЕПОРАКА ВО...

  повеќе
 • 13.07.2021

  АПЕЛ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ЗА ИНВОЛВИРАЊЕТО НА ДЕЦАТА ВО ПРОТЕСТИ

  повеќе
 • архива

Пофалби и поплаки

Е-ИнформаторИницијативиИНИЦИЈАТИВИ ДО УСТАВЕН СУД


04.2014 година - Предлог за оценување на уставноста и законитоста на член 108 и 109 од Законот за административни службеници (Службен весник на РМ бр.27/2014 од 05.02.2014 година)
 • Одлука на Уставен суд од 29.06.2017 година

12.2013 година - Предлог за оценување на уставноста и законитоста на член 10-а став 5 и член 10-б став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/2010, 53/2011, 185/11,44/12 и 15/2013)ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ12.2020 година - Иницијатива за измена и дополнување на член 61 став 1, алинеја 10 од Законот за меѓународна и привремена заштита („Сл.весник на РМ“ бр. 64/18)
11.2017 година - Иницијатива за изменување и дополнување на Зконот за лекови и медицински средства

06.2017 година - Иницијатива до овластени предлагачи за измена и дополнување на закони и други подзаконски акти


06.2017 година - Иницијатива за измена и дополнување на член 34 од Законот за здравствено осигурување (Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 50/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16 и 142/16)

06.2017 година - Иницијатива за измена и дополнување на Законот за вонпарнична постапка („Службен весник на РМ“ бр. 9/2008)

12.2016 година - Иницијатива за укинување на ставот 4 на членот 213 на Законот за социјална заштита ( „Службен весник на РМ“ бр.79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16)

06.2017 година - Иницијатива за измена и дополнување на Законот за заштита на децата

06.2016 година - Иницијатива за измена и дополнување на Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој

06.2016 година - Иницијатива за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување и Законот за работните односи

06.2016 година - Иницијатива со Предлог закон за измени на Законот за азил и привремена заштита

05.2014 година - Иницијатива за изменување и дополнување на одредбите од Законот за даночна постапка и Законот за даноците на имот.

12.2013 година - Иницијатива за измена и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија

07.2012 година - Иницијатива за измена на закон за патни исправи

11.2009 година - Иницијатива за измена и дополнување на Законот за личната карта

Пребарување

Кaлендар на настани

септември 2022
П В С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Анкета

Дали и колку во Република Македонија се почитуваат правата на лицата со посебни потреби?


Blog

Посетители online: 2
© 2011 Народен правобранител на Република Македонија